ສອງຜູ້ບ່າວເມົາ! ຂີ່ລົດຈັກປ້າຍຟ້າຮ້ອງເພງໃສ່ໄມເລາະຕາມທາງກາງເດິກ

0
337

ສອງຜູ້ບ່າວເມົາ! ຂີ່ລົດຈັກປ້າຍຟ້າຮ້ອງເພງໃສ່ໄມເລາະຕາມທາງກາງເດິກເປັນ ວິດີໂອ ທີ່ບໍ່ຄວນເອົາເປັນແບບຢ່າງ, ສ່ຽງຕໍ່ການເກີດອຸບັດຕິເຫດ ແລະ ເປັນການສ້າງສຽງລົບກວນຄົນອື່ນ.
ການຂີ່ລົດປ້າຍສີຟ້າ ຫລື ລົດຂອງລັດ (ລົດລວມ) ຫຼື ລົດປ້າຍຫຍັງກໍ່ຕາມໄປທ່ຽວໃນຍາມຄ່ຳຄືນ

ແລ້ວຮ້ອງເພງສຽງດັງເລາະໄປຕາມເສັ້ນທາງຫລວງແບບນີ້ ຖືວ່າເປັນການກະທຳທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ ແລະ ເປັນແບບຢ່າງທີ່ບໍ່ດີໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ ເພາະອາດຈະເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນເດືອດຮ້ອນນຳ.ຖ້າເມົາກໍ່ນອນພັກ ຖ້າຢາກໂຊສຽງກໍ່ຕ້ອງໄປຫ້ອງຄຣາໂອເກະເດີ້ ສຽງບໍ່ລົບກວນຄົນອື່ນ


ສອງຜູ້ບ່າວເມົາ! ຂີ່ລົດຈັກປ້າຍຟ້າຮ້ອງເພງໃສ່ໄມເລາະຕາມທາງກາງເດິກ


ສອງຜູ້ບ່າວເມົາ! ຂີ່ລົດຈັກປ້າຍຟ້າຮ້ອງເພງໃສ່ໄມເລາະຕາມທາງກາງເດິກ


ສອງຜູ້ບ່າວເມົາ! ຂີ່ລົດຈັກປ້າຍຟ້າຮ້ອງເພງໃສ່ໄມເລາະຕາມທາງກາງເດິກ