ເຕືອນໄພສັງຄົມ! ໝູ່ສະໜິດ ຫລື ຄົນໃນຄອບຄົວແຊັດມາຂໍຢືມເງິນໃຫ້ກວດເບິ່ງໃຫ້ດີກ່ອນ

0
362

ປັດຈຸບັນມິດສາຊີບ ໄດ້ໃຊ້ຫລາຍຮູບແບບຫລອກລວງເອົາຊັບສິນມີຄ່າຂອງຄົນອື່ນມາເປັນຂອງຕົນ ເໝືອນດັ່ງກໍລະນີຜູ້ເສຍຫາຍຄົນໜຶ່ງຖືກຕົວະໂອນເງິນໃຫ້ໝູ່ຢືມຜ່ານຂໍ້ຄວາມເຟສ ແຕ່ຮູ້ພາຍຫລັງວ່າຜູ້ສົ່ງຂໍ້ຄວາມມາຢືມເງິນນັ້ນບໍ່ແມ່ນໝູ່ໂຕເອງ.

ຜູ້ເສຍຫາຍຄົນນີ້ເລົ່າວ່າ: ມີມື້ໜຶ່ງ ໝູ່ສະໜິດ ຂໍຢືມເງິນ 3 ລ້ານກີບ ໂດຍການສົ່ງຂໍ້ຄວາມມາທາງເຟສ ວ່າເດີນທາງໄປຕ່າງແຂວງແລ້ວມີຄວາມຈຳເປັນໃຊ້ເງິນ ເຫັນແນວນັ້ນກໍໂອນເງິນໃຫ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການ ເນື່ອງຈາກໝູ່ຄົນດັ່ງກ່າວເປັນຄົນຮັກແພງ ຜ່ານມາກໍເຄີຍຢືມເງິນກັນມາແລ້ວຫລາຍຄັ້ງ ແລະ ແທນຄືນຕາມກຳນົດ ແຕ່ຄັ້ງນີ້ ບັນຊີມາແບບໃໝ່ ຄືເປັນເບີ ແລະ ໂອນເຂົ້າຜ່ານແອັບກະເປົາເງິນ.

ຕໍ່ມາ ໝູ່ຜູ້ດຽວກັນນີ້ ໄດ້ແຊັດໄປຫາໝູ່ອີກຄົນໜຶ່ງ ແຕ່ໝູ່ຄົນດັ່ງກ່າວ ມັກລະແວງເວລາຄົນອື່ນຢືມເງິນຜ່ານຂໍ້ຄວາມ ຈຶ່ງໂທໄປຫາກ່ອນ ແຕ່ກໍໂທບໍ່ຮັບ ພ້ອມສົ່ງຂໍ້ຄວາມສຽງໄປຖາມໃຫ້ຢືນຢັນສຽງກ່ອນ ແຕ່ກໍບໍ່ຕອບ ຈາກນັ້ນຈຶ່ງໂທຫາເບີສ່ວນຕົວ ຈຶ່ງຮູ້ວ່າເຟສຂອງໝູ່ຖືກແຮັກ ຈຶ່ງອອກມາເຕືອນຄົນອື່ນນຳ ສຸດທ້າຍຈຶ່ງຮູ້ວ່າຕົນເອງຖືກພວກແຮັກເກີຫລອກ.

ສຳລັບຮູບແບບທີ່ຄົນຮ້າຍທີ່ແຮັກເຟສຫລອກໃຫ້ໂອນຈະໃຊ້ແຊັດຂໍ້ ຄວາມຢ່າງດຽວ ຖ້າຫາກໂທກັບ ຈະອ້າງວ່າສັນຍານບໍ່ດີ ບໍ່ສາມາດຮັບສາຍໄດ້ ແລະ ໃຫ້ສົ່ງຂໍ້ຄວາມສຽງຢືນຢັນກໍຈະບໍ່ມີ ເລກບັນຊີຈະຖືກບັງດ້ວຍເບີໂທ 99400974 ເມື່ອເຮົາກົດເຂົ້າໄປຈະແອັບກະເປົາເງິນ ທີ່ຕາມຫາໂຕຍາກ.

ຈາກເຫດການດັ່ງກ່າວຈຶ່ງຂໍເຕືອນຜູ້ອ່ານໃຫ້ມີສະຕິລະວັງໂຕຕະຫລອດເວລາ ເມື່ອມີການແຊັດຂໍ້ຄວາມມາຂໍຢືມເງິນໃນຊ່ອງທາງຕ່າງໆ ໂດຍອ້າງວ່າເປັນໝູ່ ຫລື ພີ່ນ້ອງ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ມິດສາຊີບໃຊ້ເປັນກົນອຸບາຍ.

ກ່ອນຈະໃຫ້ຢືມເງິນ ເຮົາຕ້ອງໂທຖາມຄືນລະອຽດ, ສົ່ງຂໍ້ຄວາມສຽງ ຫລື ວີດີໂອຄໍ ຈົນກວ່າແນ່ໃຈວ່າຄົນທີ່ສົ່ງຂໍ້ຄວາມມາຂໍຢືມເງິນເຮົານັ້ນແມ່ນຄົນດຽວກັນກັບໝູ່ຄູ່ ຫລື ຄົນທີ່ເຮົາຮູ້ແທ້ ຈຶ່ງຕັດສິນໃຈໂອນເງິນໃຫ້ຢືມ.