ຮູ້ຫລືບໍ່ ໂຕຫຍໍ້ວັນໝົດອາຍຸ EXP ກັບ BBF ແຕກຕ່າງກັນແນວໃດ ?

0
3537

ກ່ອນຈະກິນຫຍັງກໍຕ້ອງເບິ່ງວັນເດືອນປີໝົດອາຍຸໃຫ້ດີສາກ່ອນ,​ ແຕ່ວ່າເປັນຫຍັງບ່ອນສະຫລາກໝົດອາຍຸ ໂຕຫຍໍ້ບາງອັນເປັນEXPບາງອັນກໍເປັນBBFທ່ານເຄີຍສົງໄສກັນຫລືບໍ່ ? ມື້ນີ້ພວກເຮົາຈະພາໄປຫາຄຳຕອບເລື່ອງນີ້ນຳກັນ.

ໂຕຫຍໍ້EXP ຖືກຫຍໍ້ມາຈາກຄຳວ່າ Expiry ທີ່ແປວ່າ ໝົດອາຍຸເຊິ່ງຄວາມໝາຍຂອງຄຳວ່າ ໝົດອາຍຸ ກໍແປໂດຍກົງຢູ່ແລ້ວ ເຊິ່ງມັນໝາຍຄວາມວ່າອາຫານ ຫລື ສິ່ງຂອງຊະນິດນັ້ນບໍ່ສາມາດເອົາມາໃຊ້ ຫລື ກິນໄດ້ອີກແລ້ວ ເພາະໝົດອາຍຸໄປແລ້ວ ໂດຍມີຄວາມໝາຍຕາມປະກາດຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກວ່າ ວັນທີທີ່ສະແດງການສິ້ນສຸດຂອງຄຸນນະພາບຂອງອາຫານພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການເກັບຮັກສາທີ່ລະບຸໄວ້ ແລະ ຫລັງຈາກວັນທີ່ລະບຸໄວ້ນັ້ນ ອາຫານນັ້ນວາງຈຳໜ່າຍບໍ່ໄດ້.ສ່ວນໂຕຫຍໍ້BBF ຖືກຫຍໍ້ມາຈາກຄຳວ່າ Best Before ທີ່ແປວ່າ ຄວນບໍລິໂພກກ່ອນ.

ກ່ອນອື່ນເຮົາຕ້ອງເຂົ້າໃຈຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄຳວ່າ ບໍລິໂພກກ່ອນ ກັບຄຳວ່າ ໝົດອາຍຸ ສາກ່ອນ ໂດຍເວົ້າງ່າຍໆເລີຍກໍຄື ຄຳວ່າ ຄວນບໍລິໂພກກ່ອນ ໝາຍເຖິງ ຄຸນນະພາບ ແລະ ລົດຊາດຂອງອາຫານຈະມີການປ່ຽນແປງໄປ ເຊິ່ງຄຸນນະພາບຈະຫລຸດລົງ ຫາກກາຍວັນທີກຳໜົດໄປແລ້ວ, ແຕ່ຍັງສາມາດບໍລິໂພກຕໍ່ໄດ້ອີກ 1 – 2 ວັນ ໂດຍມີຄວາມໝາຍຕາມປະກາດຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກວ່າ ວັນທີທີ່ສະແດງການສິ້ນສຸດຂອງໄລຍະເວລາທີ່ອາຫານນັ້ນຍັງຄົງຄຸນນະພາບດີພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການເກັບຮັກສາທີ່ລະບຸໄວ້ ແລະ ຫລັງຈາກວັນທີ່ລະບຸໄວ້ນັ້ນ ອາຫານນັ້ນວາງຈຳໜ່າຍບໍ່ໄດ້.

ທັງນີ້ ບໍ່ວ່າເທິງສະຫລາກຈະລະບຸເປັນBBFທີ່ແປວ່າ ຄວນບໍລິໂພກກ່ອນຫລືEXP ທີ່ແປວ່າ ໝົດອາຍຸແລ້ວເຮົາຕ້ອງເກັບມ້ຽນອາຫານນັ້ນໃຫ້ຖືກວິທີຕາມທີ່ສະຫລາກກຳນົດໄວ້ ເພາະຖ້າເກັບມ້ຽນບໍ່ຖືກວິທີ ອາຫານກໍມີໂອກາດບູດເນົ່າກ່ອນວັນທີ່ກຳນົດໄວ້ເທິງສະຫລາກໄດ້ ແລະ ຄວນກິນຢ່າງມີສະຕິ ແລະ ກວດເບິ່ງວັນເດືອນປີໝົດອາຍຸກ່ອນທຸກຄັ້ງ.