ຮັກກັນ, ເຮັດຄວາມດີຕໍ່ກັນ ຕອນທີ່ຍັງມີລົມຫາຍໃຈ ເພາະຕອນຈາກໄປແລ້ວນັ້ນຄື ບໍ່ມີໂອກາດ

0
440

ບີບຫົວໃຈສຸດໆເລີຍ ໂລກນີ້ສ່າງໂຫດຮ້າຍ ຈາກເລື່ອງລາວຂອງສາວ ແຕງໂມ ດາລາສາວ ທີ່ຈາກໄປແບບບໍ່ຢາກໃຫ້ເກີດຂຶ້ນ ເປັນພາບທີ່ມີຄວາມໝາຍຫຼາກຫຼາຍ ຄວາມໝາຍ ເຮັດໃຫ້ຮູ້ໃຫ້ເຫັນໃນຫຼາຍໆຢ່າງ

ເຮັດໃຫ້ຮູ້ວ່າໃຜຮັກ ລະ ຫວັງດີກັບເຮົາແທ້ ສະນັ້ນ ຈົ່ງໃຊ້ເວລາກັບຄົນຮັກໃຫ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ ຕອນທີ່ຍັງມີລົມຫາຍໃຈ ແລະເຫຼືອຄວາມຊົງຈໍາທີ່ດີໄວ້ ໃນວັນທີ່ເຂົາຈະຈາກໄປ ຮັກກັນເມື່ອຍັງຫຍໃຈ ເບິ່ງເຫັນກັນຍາມຊີວິດຢູ່ຈຸດຕໍ່າສຸດ ຈົ່ງເຮັດດີຕອນຍັງມີໂອກາດ ຈະໄດ້ບໍ່ເສຍດາຍ ແລະ ບໍ່ເສຍໃຈພາຍຫຼັງ


ຮັກກັນ, ເຮັດຄວາມດີຕໍ່ກັນ ຕອນທີ່ຍັງມີລົມຫາຍໃຈ ເພາະຕອນຈາກໄປແລ້ວນັ້ນຄື ບໍ່ມີໂອກາດ


ຮັກກັນ, ເຮັດຄວາມດີຕໍ່ກັນ ຕອນທີ່ຍັງມີລົມຫາຍໃຈ ເພາະຕອນຈາກໄປແລ້ວນັ້ນຄື ບໍ່ມີໂອກາດ


ຮັກກັນ, ເຮັດຄວາມດີຕໍ່ກັນ ຕອນທີ່ຍັງມີລົມຫາຍໃຈ ເພາະຕອນຈາກໄປແລ້ວນັ້ນຄື ບໍ່ມີໂອກາດ