ຊົມເຊີຍເດີ້ ອາຍຸຍັງນ້ອຍ ສາວອາຍຸ 19 ປີ ຫອບເງິນ 100 ລ້ານໃຫ້ພໍ່ແມ່

0
103

ຊົມເຊີຍເດີ້ ອາຍຸຍັງນ້ອຍທີ່ຫາເງີນ ແລະໃຫ້ພໍ່ແມ່ໄດ້ ແອັດເຊື່ອຢ່າງໜຶ່ງວ່າ ບໍ່ວ່າສິເຮັດຫັຍງຂໍຕັ້ງໃຈ ບໍ່ຂີ້ຄ້ານດຸໝັ່ນຂະຫັຍນພຽນອົດທົນ ບໍ່ໝິ່ນເງີນໜ້ອຍບໍ່ຄ່ອຍວາດສະໜາ ຮູ້ຈັກທຳມາຫາກິນ ຫາເງີນທີ່ສຸດຈະລິດ ຂໍແຕ່ຕັ້ງໃຈເຊື່ອໝັ້ນໃນຕົນເອງ ເຮົາກໍ່ສາມາດມີເງີນໄດ້ຄືສາວນ້ອຍຄົນນີ້ ແລະສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດກໍ່ຄືລ້ຽງພໍ່ລ້ຽງແມ່ໄດ້ບໍ່ຢາກໃຫ້ພໍ່ແມ່ທຸກ ເຊື່ອຢ່າງໜຶ່ງວ່າການເຮັດນຳພໍ່ນຳແມ່ ເພາະພໍ່ກັບ

ແມ່ກໍ່ຄືພຮະໃນບານ ູ້ທີ່ລ້ຽງເຮົາມາ ຕອບແທນຊາດນີ້ກໍ່ຍັງບໍ່ໝົດ ການເຮັດກັບພໍ່ແມ່ຄືສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດດັ່ງເຊັ່ນສາວນ້ອຍຄົນນີ້ ສາວອາຍຸ 19 ປີ ຫອບເງິນ 100 ລ້ານໃຫ້ພໍ່ແມ່ການດູແລພໍ່ແມ່ ”ບໍ່ແມ່ນພາລະ” ການກະຕັນຍູດູແລພໍ່ແມ່ແລະຄອບຄົວເປັນໜ້າທີ່ ແລະ ຄືບຸນຄຸນທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ ໄວ້ໃຊ້ຍາມຈຳເປັນເດີ້^^ million100 ເວລາທີ່ບໍ່ໄຫວ ໃຫ້ຖາມຕົວເອງວ່າ ສູ້ເພື່ອຫຍັງ? ສູ້ເພື່ອໃຜ? ໄດ້ຄຳຕອບລະແມ່ນບໍ ✌🏻🏡❤️ #ສະບັບເດັກ19ປີ


ຊົມເຊີຍເດີ້ ອາຍຸຍັງນ້ອຍ ສາວອາຍຸ 19 ປີ ຫອບເງິນ 100 ລ້ານໃຫ້ພໍ່ແມ່


ຊົມເຊີຍເດີ້ ອາຍຸຍັງນ້ອຍ ສາວອາຍຸ 19 ປີ ຫອບເງິນ 100 ລ້ານໃຫ້ພໍ່ແມ່


ຊົມເຊີຍເດີ້ ອາຍຸຍັງນ້ອຍ ສາວອາຍຸ 19 ປີ ຫອບເງິນ 100 ລ້ານໃຫ້ພໍ່ແມ່


ຊົມເຊີຍເດີ້ ອາຍຸຍັງນ້ອຍ ສາວອາຍຸ 19 ປີ ຫອບເງິນ 100 ລ້ານໃຫ້ພໍ່ແມ່


ຊົມເຊີຍເດີ້ ອາຍຸຍັງນ້ອຍ ສາວອາຍຸ 19 ປີ ຫອບເງິນ 100 ລ້ານໃຫ້ພໍ່ແມ່


ຊົມເຊີຍເດີ້ ອາຍຸຍັງນ້ອຍ ສາວອາຍຸ 19 ປີ ຫອບເງິນ 100 ລ້ານໃຫ້ພໍ່ແມ່