ປະຊາຊົນຈໍານວນໜຶ່ງຢູ່ເຂດພາກເໜືອຍັງລັກລອບປູກຝີ່ນ ແລະ ກັນຊາ

0
494

ອີງຕາມພາບຖ່າຍດາວທຽມຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ກົມກວດກາ ແລະ ຄວບຄຸມຢາເສບຕິດ ກົມໃຫ່ຍຕຳຫຼວດ ກະຊວງ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນປີ 2021 ຜ່ານມາ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ກວດພົບປະຊາຊົນຈໍານວນໜຶ່ງ ຢຸູ່ 8 ແຂວງພາກເໜືອປະກອບມີແຂວງຜົ້ງສາລີ, ຫຼວງນໍ້າທາ, ອຸດົມໄຊ, ບໍ່ແກ້ວ, ໄຊຍະບູລີ, ຫຼວງພະບາງ, ຊຽງຂວາງ ແລະ ແຂວງຫົວພັນ ທີ່ຍັງລັກລອບປູກຝິ່ນ ຊຶ່ງຈາກພາບຖ່າຍດາວທຽມສາມາດຈັບພາບໄດ້ລວມມີ 156 ຈຸດ ຊຶ່ງມີເນື້ອທີ່ປູກຝິ່ນທັງໝົດ 901 ເຮັກຕາ ໃນນີ້ໄດ້ລົງສະໜາມກວດພົບ 569 ເຮັກຕາໂດຍໄດ້ທໍາລາຍຖິ້ມແລ້ວ, ສ່ວນທີ່ຍັງເຫຼືອອີກ 332 ເຮັກຕາຍັງບໍ່ສາມາດຄົ້ນພົບຍ້ອນວ່າປະຊາຊົນໄດ້ໄປລັກ ລອບປູກຝີ່ນຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼິກ ບໍ່ມີເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖິງເຊີ່ງຍາກໃນການຄົ້ນຫາ, ນອກນີ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ຍັງໄດ້ທໍາລາຍສ່ວນກັນຊາອີກຫຼາຍກວ່າ 4 ເຮັກຕາ.

ທ່ານພັທ ວົງໄຊ ພັນທະວົງ ຮອງຫົວໜ້າກົມກວດກາ ແລະ ຄວບຄຸມຢາເສບຕິດ ກົມໃຫ່ຍຕຳຫຼວດ ກະຊວງ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ກ່ຽວກັບເລື່ອງດັ່ງກ່າວວ່າ: ຈາກການສຳຫຼວດ ແລະ ທຳລາຍສວນຝິ່ນໃນປີ 2019 ທີ່ຜ່ານມາ ພາບຖ່າຍດາວທຽມສາມາດຈັບພາບເນື້ອທີ່ປູກຝີ່ນໄດ້ທັງໝົດ 4.642 ເຮັກຕາຢູ່ບັນດາແຂວງຕ່າງໆໃນປະເທດລາວ ໂດຍສາມາດທຳລາຍຖິ້ມແລ້ວຈຳນວນບໍ່ໜ້ອຍ, ແຕ່ມາຮອດປີ 2021 ເຫັນວ່າປະຊາຊົນຈຳນວນໜຶ່ງໂດຍສະເພາະຢູ່ 8 ແຂວງດັ່ງກ່າວຍັງສືບຕໍ່ລັກລອບປູກຝິ່ນຄືນໃໝ່. ຕໍ່ຜູ້ລັກລອບການປູກຝີ່ນເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ເຮັດບົດບັນທຶກໃຫ້ຢຸດເຊົາການປູກຝິ່ນ ທັງໝົດ 12.856 ຄອບຄົວ.

ທ່ານ ພັທ ວັນໄຊ ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ຕື່ມອີກວ່າ: ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນເຫຼົ່ານັ້ນ ຍັງລັກລອບປູກຝິ່ນ ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາບໍ່ມີລາຍຮັບພຽງພໍ, ບໍ່ມີລາຍຮັບທີ່ແນ່ນອນ, ໃຊ້ຊີວິດໄປຕາມທຳມະຊາດ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຫັນມາປູກຝິ່ນເພື່ອສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຂ່າວ: ໜັງ​ສື​ພິມ​ຄວາມ​ສະ​ຫງົບ