ເປັນອີກ1ບາດກ້າວທີ່ສໍາຄັນໃນໄວອາຍຸ 24 ປີ, ໄດ້ຮັບລາງວັນນັກທຸລະກິດໜຸ່ມດີເດັ່ນ ລາງວັນແຫ່ງຄວາມພູມໃຈ

0
164

ຈາກໂພສ Pock Khanthavongxai ໂພສບັນທຶກຄວາມຊົງຈໍາ ເປັນອີກ1ບາດກ້າວທີ່ສໍາຄັນໃນໄວອາຍຸ 24 ປີ ຂອບໃຈຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ໃຫ້ໂອກາດ ລາງວັນນີ້ເປັນພະລັງງານ ແລະ ແຮງຂັບເຄື່ອນທີ່ດີໃຫ້ປ໋ອກໄດ້ມີກໍາລັງໃຈໃນການພັດທະນາຕົນເອງໃຫ້ດີຂື່ນເລື່ອຍໆ ເຊິ່ງສາວງາມຄົນເກັ່ງຄົນນີ້ເປັນເຈົ້າຂອງຮ້ານຂາຍເພັດ Phetmany jewellery ຮ້ານເພັດມະນີຈິວເວີລີ້ ມາດຕະຖານGIA ຖືເປັນລາງວັນທຸລະກິດດີເດ່ນ ລາງວັນແຫ່ງຄວາມພາກພູມໃຈ


ເປັນອີກ1ບາດກ້າວທີ່ສໍາຄັນໃນໄວອາຍຸ 24 ປີ, ໄດ້ຮັບລາງວັນນັກທຸລະກິດໜຸ່ມດີເດັ່ນ ລາງວັນແຫ່ງຄວາມພູມໃຈ


ເປັນອີກ1ບາດກ້າວທີ່ສໍາຄັນໃນໄວອາຍຸ 24 ປີ, ໄດ້ຮັບລາງວັນນັກທຸລະກິດໜຸ່ມດີເດັ່ນ ລາງວັນແຫ່ງຄວາມພູມໃຈ


ເປັນອີກ1ບາດກ້າວທີ່ສໍາຄັນໃນໄວອາຍຸ 24 ປີ, ໄດ້ຮັບລາງວັນນັກທຸລະກິດໜຸ່ມດີເດັ່ນ ລາງວັນແຫ່ງຄວາມພູມໃຈ


ເປັນອີກ1ບາດກ້າວທີ່ສໍາຄັນໃນໄວອາຍຸ 24 ປີ, ໄດ້ຮັບລາງວັນນັກທຸລະກິດໜຸ່ມດີເດັ່ນ ລາງວັນແຫ່ງຄວາມພູມໃຈ