ສາວໂພສ ເລົ່າໄພໃກ້ຕົວ ຜູ້ຍີງທຸກຄົນຄວນລະວັງ! ຫ້າມເລືອນຜ່ານເລີຍຕ້ອງອ່ານ

0
452

ຈະມາບອກເລົ່າໄພໃກ້ຕົວຂອງຜູ້ຍີງທຸກຄົນຄວນລະວັງໃຫ້ຝັງ! ຜູ້ຍີງຫ້າມເລືອນຜ່ານເລີຍຕ້ອງອ່ານເນຶ່ອງຈາກຂ້ອຍເອງເປັນຄົນຈ່ອຍນ້ຳຫນັກບໍ່ເຄີຍຂື້ນຮອດ 56kg ແຕ່ພາຍໃນ 3 ເດືອນນີ້ຂ້ອຍນ້ຳຫນັກຂື້ນມາບາດດຽວ 6-7 kg ຈາກ 49-50kg ຂື້ນມາ 56.8kg ຕອນແລກກະຄິດວ່າຕົວເອງກີນຫລາຍເລີຍຕຸ້ຍຂື້ນເພາະຊ່ວງທີຜ່ານມາກີນຫລາຍ, ເລີຍລອງລົດນ້ຳຫນັກແລະກີນຫນ່ອຍລົງກີນອາຫາເພື່ອສຸຂະພາບແຕ່ນ້ຳຫນັກຍັງເພີມຂື້ນບໍ່ຢຸດເລີຍ .

ວັນທີ 07/03/2022 ຕອນນອນເລີຍລອງເອົາມື້ກົດໆເບິ່ງຮູ້ສືກແຂງໆ ຢູ່ບໍລິເວນທ້ອງນ້ອຍຂ້າງຂົວຮູ້ສືກແປກໆຕື່ນເຊົ້າມາຂອງວັນທີ 08/03/2022 ເລີຍຕັດສີນໃຈໄປ ກວດເອໂກ້ ເບິ່ງ ປາກົດເຫັນ ມີ”ກ້ອນເບົ້າ ຢູ່ຮັງໄຂ່ຂ້າງຂວາ” ຂະຫນາດ 50x52mm ຕາມຮູບເລີຍ ກະຮູ້ສືກຕົກໃຈເລີຍຮີບປືກສາຫມໍເພືອຜ່າຕັດຕອນຍັງບໍ່ໃຫ່ຍຫລາຍ

ແຕ່ໄປຮອດໂຮງຫມໍ ລາວ-ຫວຽດ ກ່ອນເຂົ້າກວດອີກຮອບກະໄດ້ ກວດໂຄວິດກ່ອນ ຜົນກວດໂຄວິດ ອອກມາເປັນ + ເລີຍໄດ້ເລືອນການຜ່າຕັດອອກໄປ ອີກ2ອາທິດ ຈົນຮອດວັນທີ 25/03/2022 ໄດ້ໄປ ເອໂກ້ ເບິ່ງອີກເທື່ອ 1 ປາກົດວ່າ ກ້ອນເບົ້າໄດ້ມີຂະຫນາດໃຫ່ຍຂື້ນມາ 3 ເທົ່າ ຈາກ 50x52mm ມາເປັນ 60.3×139.6mm ແລະ ຫນັກໄປກົວນັ້ນຄື່ມີມາອີກກ້ອນ 1 ຢູ່ຮັງໄຂຂ້າງຊ້າຍອີກ ຂະຫນາດ 41.1×55.7mm ຜ່ານໄປພຽງ2ອາທິດ ເພີມຂື້ນມາໄວປານນິ ຕົກໃຈຈົນຕັ້ງຕົວບໍ່ຖືກ!

ເລີຍຮີບຮ້ອນ ໂທນັດຫມໍ ເພື່ອຈະຜ່າຕັດໃນວັນທີ 26/03/2022 ເວລາ 4 ໂມງແລງ ໄດ້ເຂົ້າ ຫ້ອງຜ່າຕັດ ໃຊ້ເວລາຜ່າຕັດເກືອບ3ຊົ່ວໂມງ , ເພາະວ່າຫມໍບໍ່ໄດ້ຕັດ ຮັງໄຂ ທັງ 2 ຂ້າງ ອອກແຕ່ ຕັດແຄ່ ກ້ອນເບົ້າ ທັງ2 ເບື້ອງອອກແລະແຖມຕັດໃສ້ຕີງອອກໃຫ້ພ້ອມເພາະກຳລັງຈະອັກເສບ. ຕອນແລກກະຮູ້ສືກເສຍໃຈຄິດວ່າຈະໄດ້ຕັດຮັງໄຂ່ທັງ2ຂ້າງອອກເພາະຍັງບໍ່ໄດ້ສ້າງຄອບຄົວຍັງບໍ່ທັນມີລູກຍັງຢາກມີລູກຢູ່ ,

ຫມໍກະເຂົ້າໃຈເລີຍບໍ່ຕັດຮັງໄຂ່ອອກໃຫ້ ຕັດແຕ່ກ້ອນເບົ່າ ທັງ2ເບຶ່ອງອອກໃຫ້,ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຕິດຕາມ ອາການຕະຫລອດເພາະຍັງສາມາດ ກັບມາເປັນໄດ້ ອີກ ແຕ່ຂ່າວດີ ກະຄື່ “ຍັງສາມາດມີລູກໄດ້“ ອີກ 2 ປີຕ້ອງໄດ້ເອົາລູກບໍ່ວ່າຈະພ້ອມຫລືບໍ່ພ້ອມຕ້ອງໄດ້ເອົາເພາະສ່ຽງຕໍ່ການກັບມາເປັນອີກ. ຫມໍເກັ່ງແລະເຂົ້າໃຈບັນຫາເຮົາໄດ້ດີ ຂອບໃຈຫລາຍໆ

-ອາການກ່ອນຜ່າຕັດແມ່ນບໍ່ມີອາການຫຍັງເລີຍ ເປັນປະຈຳເດືອນປົກກະຕິທຸກເດືອນບໍ່ເຈັບບໍ່ປວດຫຍັງທັງນັ້ນ!ບໍ່ມີອາການຫຍັງເລີຍມີພຽງນ້ຳຫນັກທີເພີມຂື້ນໄວແລະຫລາຍຜິດປົກກະຕິ
ສາເຫດໃນການເປັນກ້ອນເບົ້າຄັ້ງນີ້ແມ່ນ ເກີດຈາກມີສານຕົກຄ້າງໃນຮ່າງກາຍຫລາຍຈາກການກີນ ວິຕາມີນຫລື ອາຫານເສີມຫລາຍໆປະເພດ ເປັນໄລຍະຍາວ.

ສຸດທ້າຍນີ້ ຢາກຝາກເຖິ່ງຜູ້ຍີງທຸກໆຄົນນັບແຕ່ເປັນ ປະຈຳເດືອນມາ ໃຫ້ເລີມໃສ່ໃຈກວດເຊັກສຸຂະພາບທຸກໆ3-6ເດືອນ ເພືອຈະບໍ່ໄດ້ເກີດເຫດການຄື່ຂ້ອຍ.
ຂອບໃຈທີອ່ານຈົນຈົບຢາວຫນ່ອຍຫນືງແຕ່ມີປະໂຫຍດຫລາຍ ອາດຈະອ່ານ ງົງໆ ຫນ່ອຍ 1 ພາສາລາວບໍ່ແຂງແຮງ ມີຫຍັງບໍ່ເຂົ້າໃຈຖາມໄດ້ເດີ້


ຈາກ: Boutsaba Keosanti