“ຈົ່ງໃຊ້ເວລາຕອນທີ່ຍັງຊີວິດຢູ່ໃຫ້ມີຄວາມສຸກ” ສົ່ງທາງພໍ່ໃຫຍ່ຊຽງຄັ້ງສຸດທ້າຍ ໄປເປັນໝໍລໍາເທິງຟ້າເດີ້ພໍ່

0
328

“ຈົ່ງໃຊ້ເວລາຕອນທີ່ຍັງຊີວິດຢູ່ໃຫ້ມີຄວາມສຸກ” ສົ່ງທາງພໍ່ໃຫຍ່ຊຽງຄັ້ງສຸດທ້າຍ ໄປເປັນໝໍລໍາເທິງຟ້າເດີ້ພໍ່ Ther Una ໂພສ “ໃຜເກີດມາກະຕ້ອງຕາຍ! ເພາະສະນັ້ນຈົ່ງໃຊ້ເວລາຕອນທີ່ຍັງຊີວິດຢູ່ໃຫ້ມີຄວາມສຸກ ມາສົ່ງທາງພໍ່ໃຫຍ່ຊຽງຄັ້ງສຸດທ້າຍ

ງານສົບທີ່ມີແຕ່ສຽງເພງກັບສຽງໂຫ່ແຊວປານບຸນບັ້ງໄຟ ພໍ່ໃຫຍ່ຊຽງບໍ່ຢາກໃຫ້ໃຜໂສກເສົ້າກັບການຈາກໄປຂອງລາວ” ໝໍລໍາລຸ້ນໃຫຍ່ ໝໍລໍາຊຽງ ຫຼື ໝໍລໍາຊຽງສະຫວັນ ເຈົ້າຂອງບົດເພງ ປາຄໍ່ໃຫຍ່ຂໍໃຫ້ໄສູ່ສຸຂະຕິເດີ້ ສາທຸ


“ຈົ່ງໃຊ້ເວລາຕອນທີ່ຍັງຊີວິດຢູ່ໃຫ້ມີຄວາມສຸກ” ສົ່ງທາງພໍ່ໃຫຍ່ຊຽງຄັ້ງສຸດທ້າຍ ໄປເປັນໝໍລໍາເທິງຟ້າເດີ້ພໍ່


“ຈົ່ງໃຊ້ເວລາຕອນທີ່ຍັງຊີວິດຢູ່ໃຫ້ມີຄວາມສຸກ” ສົ່ງທາງພໍ່ໃຫຍ່ຊຽງຄັ້ງສຸດທ້າຍ ໄປເປັນໝໍລໍາເທິງຟ້າເດີ້ພໍ່


“ຈົ່ງໃຊ້ເວລາຕອນທີ່ຍັງຊີວິດຢູ່ໃຫ້ມີຄວາມສຸກ” ສົ່ງທາງພໍ່ໃຫຍ່ຊຽງຄັ້ງສຸດທ້າຍ ໄປເປັນໝໍລໍາເທິງຟ້າເດີ້ພໍ່