ເປັນການອຳພາງຫຼືບໍ່? ພົບລົດເບນຈົມນ້ຳຂອງ ທີ່ບ້ານນາລ້ອງ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

0
311

ເປັນການອຳພາງຫຼືບໍ່? ພົບລົດເບນຈົມນ້ຳຂອງ ທີ່ນຳ້ຂອງເຂດບ້ານນາລ້ອງ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໃນວັນທີ 1 ຕຸລາ 2022 ໄດ້ມີຄົນພົບລົດຫຼູ Benz GLS 450 ທີ່ນຳ້ຂອງ ບ້ານນາລ້ອງ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເປັນລົດລາວພວງມະໄລຊ້າຍ ສັນນິຖານວ່າລົດອາດຖືກຍູ້ລົງທ່ານຳ້ຂອງເພື່ອທຳລາຍຫຼັກຖານ ເຊີ່ງກວດກາພາຍໃນລົດບໍ່ພົບຄົນ.

ເບື້ອງຕົ້ນຫຼາຍຄົນຕັ້ງຂໍສົງໄສ ແລະ ເຊື່ອມຍົງເຫດການວ່າ ເຫດການນີ້ອາດມີຄວາມກ່ຽວກັບ ຜູ້ຍິງລາວ ທີ່ຖືກພົບເປັນສົບຍັດໃສ່ກະເປົ໋າເດີນທາງ ຢູ່ທີ່ນະຄອນພະນົມ ປະເທດໄທ ຫລື ບໍ່ . ຕ້ອງຕິດຕາມການສອບສວນ-ສືບສວນຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ເພີ່ມເຕີມ.


ເປັນການອຳພາງຫຼືບໍ່? ພົບລົດເບນຈົມນ້ຳຂອງ ທີ່ບ້ານນາລ້ອງ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ


ເປັນການອຳພາງຫຼືບໍ່? ພົບລົດເບນຈົມນ້ຳຂອງ ທີ່ບ້ານນາລ້ອງ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ


ເປັນການອຳພາງຫຼືບໍ່? ພົບລົດເບນຈົມນ້ຳຂອງ ທີ່ບ້ານນາລ້ອງ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ